सम्मान

शेडोंग गजेल इन्टरप्राइज

निर्माण उद्योगको राष्ट्रिय व्यक्तिगत च्याम्पियन खेती उद्यम

Qingdao औद्योगिक उद्यम को हिडन च्याम्पियन

MEI पुरस्कारको गोल्ड अवार्ड

शेडोङमा निर्माण उद्योगको व्यक्तिगत च्याम्पियन

विज्ञान र प्रविधि पुरस्कार

उत्कृष्ट वैज्ञानिक र प्राविधिक उपलब्धि पुरस्कार

SGS योग्य आपूर्तिकर्ता

विज्ञान र प्रविधि पुरस्कार

चीन गुणस्तर क्रेडिट उद्यम

राष्ट्रिय प्रमुख नयाँ उत्पादनहरू